Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau Nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau Nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau Nhiệm kỳ 2022 – 2025

          Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 12/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chiều ngày 14/7/2022, tại Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, Chi bộ Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Tiêu Minh Tiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Trần Xuân Trường, đảng ủy viên, Trưởng phòng Quản lý du lịch, phụ trách Chi bộ Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, cùng với 8 đảng viên trong Chi bộ.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

          Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo chính trị về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025 và Báo cáo kiểm điểm của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và thông qua Đề án nhân sự cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

          Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ chỉ đạo thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên; tham dự đầy đủ các buổi học Nghị quyết, sinh hoạt chuyên đề và học tập Chỉ thị số 05-CT/TW do Đảng bộ cấp trên tổ chức; duy trì sinh hoạt hàng tháng, việc đánh giá xếp loại đảng viên được thực hiện dân chủ công khai đảm bảo đúng quy định.

          Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ luôn được đánh giá xếp loại tốt; luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên và chuyển đảng chính thức cho đảng viên mới; hàng năm, Chi bộ được Đảng bộ Sở VH,TT&DL đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới mà trong các báo cáo đã nêu.

Hình ảnh phát chỉ đạo đồng chí Tiêu Minh Tiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao

          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Tiêu Minh Tiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đánh giá cao các hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua luôn có sự đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ luôn bám sát Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn của các cấp cụ thể hoá để triển khai thực hiện. Mỗi đảng viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, tích cực học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thường xuyên trao dồi tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống; phát huy vai trò của mỗi đảng viên trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Đồng thời chỉ rõ ra những điểm cần lưu ý, khắc phục trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo hoàn thành tiến độ, hiệu quả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Ngoài ra, tại Đại hội các đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận và tiến hành biểu quyết nhất trí cao về các chỉ tiêu phấn đấu và phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

          Với tinh thần trách nhiệm và dân chủ, tập thể Chi bộ đã tiến hành bỏ phiếu, Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 2 đồng chí Bí thư và Phó Bí thư theo đúng quy định hướng dẫn của Đảng bộ cấp trên, có đầy đủ năng lực, trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên và quần chúng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng, cũng như nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị trong giai đoạn 2022 – 2025; đồng chí Tạ Huỳnh Vĩnh Trường tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội, đồng chí Tạ Huỳnh Vĩnh Trường đại diện Cấp ủy mới phát biểu hứa hẹn luôn luôn giữ vững sự đoàn kết trong Chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc để lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra.

Chi bộ Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau nhiệm kỳ 2022 – 2025nhận hoa chúc mừng từ Đảng bộ Sở VH,TT&DL

          Đại hội đã thống nhất biểu quyết với các tiêu chí mà Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã đề ra; với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới Đại hội hy vọng tập thể Chi bộ Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng bộ đã giao./.

Tin – ảnh: Cường Lê