Mốc điểm cuối đường Hồ Chí Minh

Mốc điểm cuối đường Hồ Chí Minh

Mốc điểm cuối đường Hồ Chí Minh là điểm nhấn của tuyến đường Hồ Chí Minh, nơi khơi nguồn của cuộc cách mạng Việt Nam trong 2 cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp. Công trình khởi công xây dựng vào ngày 15/2/2017 có diện tích khoảng 1l.000m2, với tổng vốn đầu tư khoảng 70 tỷ đồng.

Văn hoá - Về Đất Mũi Cà Mau chạm tay vào cột mốc cuối trời Tổ quốc (Hình 5).

Đường Hồ Chí Minh là trục xuyên Việt thứ 2 phía Tây Tổ quốc với tổng chiều dài 3.183km, trong đó tuyến chính đài 2.436km từ Pác Bó – Cao Bằng (điểm đầu) đến Đất Mũi- Cà Mau đi qua 28 tỉnh, thành phố được đầu tư trên cơ sở đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp.

Tuyến đường có ý nghĩa rất lớn về giao thông cũng như văn hóa vì kết nối 28 tỉnh, thành phố với nhau.