Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau năm 2021

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau năm 2021