VƯỜN QUỐC GIA MŨI CÀ MAU – Bảo tồn gắn với phát huy thế mạnh về du lịch

VƯỜN QUỐC GIA MŨI CÀ MAU – Bảo tồn gắn với phát huy thế mạnh về du lịch

VƯỜN QUỐC GIA MŨI CÀ MAU

Bảo tồn gắn với phát huy thế mạnh về du lịch

 

Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau có vị trí quan trọng trong việc bảo tồn, sử dụng hợp lý vùng đất ngập nước của Việt Nam và thế giới.

Vườn nằm trên địa bàn 2 huyện Năm Căn và Ngọc Hiển. Tổng diện tích tự nhiên là 41.862ha; trong đó phần trên đất liền 15.262ha, phần ven biển 26.600ha.

Năm 2023, bằng nhiều giải pháp phù hợp, sát với tình hình thực tế, Ban Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Về quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau tích cực phối hợp chặc chẽ với các ngành chức năng, chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm tra, quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trên địa phần Vườn và kết hợp theo dõi, giám sát qua hệ thống camera chuyên dụng, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm đến tài nguyên thiên nhiên. Trong năm 2023 đã tổ chức tuần tra, kiểm tra được 2.9923 lượt. Triển khai thực hiện công tác phát triển rừng tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau với diện tích hơn 370 ha.

Cùng với đó, đơn vị đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ Vườn Quốc gia, đồng thời phát triển du lịch. Tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng các ngày kỷ niệm trong năm như: Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường…

Hoàn thành và tổ chức triển khai thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững đối với rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2030 của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Du lịch Cà Mau được xác định và kỳ vọng là một trong những ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Trong những năm qua, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau đã tập trung nguồn lực xây dựng phát triển sản phẩm du lịch mới, sản phẩm du lịch đặc trưng địa phương trên cơ sở tiềm năng lợi thế như: du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với hệ thống rừng ngập mặn và nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của du khách, để Du lịch Cà Mau trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Tăng cường ứng dụng công nghệ số, phát triển các ứng dụng du lịch thông minh hỗ trợ các cơ sở kinh doanh phục vụ du lịch và khách du lịch… Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2024, Khu du lịch Mũi Cà Mau đã đón trên 15.000 lượt khách.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, trong thời gian tới, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ban ngành và UBND các huyện trên lâm phần, triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ và phát triển Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau; tăng cường tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm về quản lý tài nguyên thiên nhiên; triển khai thực hiện tốt Phương án Quản lý rừng bền vững rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau giai đoạn 2021 – 2030.

Đồng thời, đơn vị cũng sẽ đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch mới phù hợp với tiềm năng, lợi thế; phấn đấu hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị du lịch tiên tiến cùng đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, phấn đấu đưa KDL Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau trở thành điểm đến du lịch trọng điểm của tỉnh và điểm du lịch tiêu biểu của Đồng bằng sông Cửu Long./.

Cảnh Hưng

Tạp chí Công Thương số 6 – Tháng 5/2024, trang 91.

Người sưu tầm: Huỳnh Yến Nhi