(Dat Mui) – Tourist stop at Rach Tu Tu Original

(Dat Mui) – Tourist stop at Rach Tu Tu Original

Địa chỉ: Thị Trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

Điện thoại: 02906 595 959/ 0868 952 979

Book tour here

Địa chỉ: Thị Trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

Điện thoại: 02906 595 959/ 0868 952 979

Dịch vụ: tham quan vuông, ao cá mú; trải nghiệm bắt óc len, câu cá thòi lòi, đi cầu khỉ vào rừng,…