Công đoàn cơ sở thành viên Ban Quản lý Khu du lịch Mũi Cà Mau tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Công đoàn cơ sở thành viên Ban Quản lý Khu du lịch Mũi Cà Mau tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Công đoàn cơ sở thành viên Ban Quản lý Khu du lịch Mũi Cà Mau tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 23/5/2024, Công đoàn cơ sở thành viên Ban Quản lý Khu du lịch Mũi Cà Mau tổ chức thành công Đại Hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lưu Văn Trường, Phó Trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội CĐCSTV Ban Quản lý Khu du lịch Mũi Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Với nhiệm vụ đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, viên chức và người lao động. Năm 2023, Ban chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở thành viên đã cùng Ban Giám đốc thực hiện các chế độ chính sách nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động như: trang bị đồng phục, thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ công đoàn viên gặp khó khăn, khen thưởng động viên con viên chức, người lao động có thành tích học tập tốt, tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu,…, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 18.370.000 đồng, thực hành tiết kiệm kinh phí chi thu nhập tăng thêm là 4 tháng lương.

Năm 2023, Công đoàn cơ sở thành viên Ban Quản lý Khu du lịch Mũi Cà Mau thực hiện đạt và vượt 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết như: 100% đoàn viên, viên chức, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập các chủ trương, Nghị quyết, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước và công đoàn; 100% VCNLĐ không vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tệ nạn xã hội; 100% viên chức, người lao động không hút thuốc lá trong phòng làm việc; 100% viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 16 đồng chí được tặng giấy khen của Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, không có chiến sĩ thi đua cơ sở; cơ quan đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2023; Chi bộ, chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Nữ 02 giỏi”; chi thu nhập tăng thêm 04 tháng lương cho VCNLĐ, các chế độ hỗ trợ cho VCNLĐ được quan tâm thực hiện tốt; ủng hộ đầy đủ các nguồn quỹ do các cấp các ngành phát động như: Quỹ”Tuyên truyền nông thôn” 2.000.000 đồng, Quỹ đến ơn đáp nghĩa: 2.000.000 đồng, Quỹ người nghèo: 2.000.000 đồng, Quỹ mái ấm công đoàn, Quỹ vì người nghèo… hàng năm, có kế hoạch phát động phong trào thi đua trong viên chức, người lao động, ký kết chương trình phối hợp giữa BCH Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan, tổ chức Hội nghị viên chức đầu năm, đạt 100% thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan.

Toàn cảnh Đại hội

Đồng chí Lưu Văn Trường, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2023 của BCH lâm thời Công đoàn cơ sở thành viên, đạt được những kết quả quan trọng,  kịp thời quan tâm chăm lo đời sống, vật chất tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, viên chức và người lao động trong đơn vị. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn cơ sở thành viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, tổ chức công đoàn đã phát huy truyền thống, bám sát định hướng của Công đoàn cấp trên, sự lãnh chỉ đạo của Chi bộ, phối hợp tốt với Ban Giám đốc hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra đạt được kết quả tích cực, nổi bật.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ban Chấp hành công đoàn phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ qua, đó là: Các hoạt động Công đoàn chưa có nhiều sự đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động. Mặc dù, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên cùng Ban Giám đốc rất quan tâm nhưng chưa có biện pháp tham mưu tháo gỡ khó khăn trong đời sống viên chức và người lao động nhất là về thu nhập. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, khắc phục hạn chế để nhiệm kỳ 2023 – 2028 phấn đấu đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, Đại hội xem xét thảo luận, xem xét quyết định một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, cần làm tốt hơn nữa công tác tuyền truyền, phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của Chi bộ, chủ trương, định hướng, điều hành của Ban Giám đốc. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho viên chức, người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

 – Hai là, phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của công đoàn; Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động;

  – Ba là, Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố tổ chức Công đoàn thực sự trong sạch vững mạnh, là trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên; Quan tâm chăm lo giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp đảng viên từ những đoàn viên ưu tú của Công đoàn.

 – Bốn là,Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn; tiếp tục phấn đấu, phát huy kết quả đạt được, đề xuất phát triển ngày càng nhiều các sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách cũng như các nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, có giá trị tinh thần, tiếp tục giữ vững nét đặc thù, xây dựng hình ảnh Khu Du lịch Mũi Cà Mau dần trở thành điểm đến có giá trị trãi nghiệm, có ý nghĩa đặc biệt đối với mọi thế hệ người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

 Với khẩu hiệu “ Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn cơ sở thành viên Ban Quản lý Khu du lịch Mũi Cà Mau đề ra chỉ tiêu phấn đấu 100% đoàn viên, viên chức, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập các chủ trương, Nghị quyết, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước và công đoàn; Phát động 100% viên chức, người lao động không hút thuốc lá nơi công sở và nơi công cộng, thực hiện tốt nếp sống văn hóa nơi công sở; 100% viên chức, người lao động thực hiện đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức thi đua, khen thưởng và hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đăng ký; Phấn đấu 100% viên chức, người lao động không vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tệ nạn xã hội; Phát động thực hành tiết kiệm chi hành chính để duy trì hỗ trợ chi thu nhập tăng thêm cho VCNLĐ; Chi hỗ trợ thăm hỏi ốm đau, ma chay, hiếu hỷ và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Vận động viên chức, người lao động đóng góp các quỹ  “Quỹ tương trợ công đoàn” hình thức tập thể tiết kiệm 500.000đ/tháng, Quỹ mái ấm công đoàn, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo và các nguồn quỹ khách do các cấp các ngành phát động; Phấn đấu 100% viên chức, người lao động đủ điều kiện được kết nạp đoàn viên công đoàn; Phấn đấu giới thiệu ít nhất 02 công đoàn viên để Chi bộ xem xét trình Đảng ủy kết nạp Đảng viên.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên Ban Quản lý Khu du lịch Mũi Cà Mau nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 03 thành viên. Đồng chí Phan Thanh Trí – Phó Giám đốc Ban được Đại hội tín nhiệm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Ban Quản lý Khu du lịch Mũi Cà Mau nhiệm kỳ 2023 – 2028./.  

Ảnh: Phạm Tuân

Bài viết: Yến Nhi