Hội nghị viên chức và người lao động Ban Quản lý Khu du lịch Mũi Cà Mau năm 2024

Hội nghị viên chức và người lao động Ban Quản lý Khu du lịch Mũi Cà Mau năm 2024

Chiều ngày 31/01/2024, Ban Quản lý Khu du lịch Mũi Cà Mau tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2024. Đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên, Ban Giám đốc và toàn thể viên chức, người lao động đang công tác tại đơn vị.

Các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả kiểm điểm việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2023, phát động phong trào thi đua năm 2024; báo cáo công khai tài chính năm 2023 và thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024. Kết quả thể hiện tại báo cáo trước Hội nghị. Đại biểu dự Hội nghị thống nhất cao với kết quả đạt được đã thể hiện tại các văn bản báo cáo do Ban tổ chức Hội nghị cung cấp. Nội dung thảo luận thu hút nhiều ý kiến đóng góp, trong đó chủ yếu xoay quanh nội dung các chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra và Quy chế chi tiêu nội bộ với những mức chi có sự tăng lên vừa đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành, vừa phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị viên chức và người lao động  năm 2024

Ảnh: Ký kết giao ước thi đua giữa Thủ trưởng đơn vị với BCHCĐCS thành viên Ban Quản lý Khu du lịch Mũi Cà Mau

Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 đã thành công tốt đẹp với việc tập thể nhất trí cao với các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra thực hiện trong năm 2024 và ký kết giao ước thi đua giữa đơn vị với công đoàn cơ sở thành viên Ban quản lý Khu du lịch Mũi Cà Mau.

Những viên chức, người lao động có nhiều đóng góp tiêu biểu tích cực cho hoạt động phong trào của đơn vị trong năm qua, ông Tạ Huỳnh Vĩnh Trường, Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch Mũi Cà Mau trao Giấy khen và danh hiệu ‘’Lao động tiên tiến’’ của Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau cho các cá nhân và cùng toàn thể viên chức, người lao động chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị này.

Ảnh: Ông Tạ Huỳnh Vĩnh Trường – Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch Mũi Cà Mau trao giấy khen và danh hiệu ” Lao động tiên tiến” cho cá nhân tích cực tham gia các hoạt động năm 2023 và cùng toàn thể viên chức và người lao động chụp ảnh lưu niệm

Ảnh và bài viết: Cường Lê